Zrobię dziś

Share

Postanów sobie, że wykonasz  d z i ś  jakąś dodatkową czynność.

Dotrzymaj danego sobie słowa.

Loading

You may also like...